Lider zmian

Szkolenie „Lider zmian” zostało zaprojektowane jako skuteczna, konkretna i praktyczna pomoc menedżerom w przeprowadzaniu koniecznych zmian w firmie w taki sposób, aby uniknąć przedłużającego się oporu, utraty motywacji oraz aby jak najszybciej uzyskać dobry poziom efektywnego działania ludzi w nowej sytuacji. Punktem wyjścia jest nasz autorski model stylów przywództwa w zmianie:

przywodztwo

Program Lider Zmian:

 • Dopasowanie stylu przywództwa do fazy zmiany
 • Tworzenie warunków sprzyjających zmianom
 • Praktyczna diagnostyka zmiany
 • Zasady informowania o zmianach
 • Techniki wywierania wpływu i przekonywania do zmiany
 • Rozpoznawanie fazy reakcji ludzi na zmiany
 • Rozpoznawanie etapu adaptacji ludzi do zmian
 • Praktyczne wskazówki dla lidera zmiany – co robić, a czego unikać w zarządzaniu na poszczególnych etapach adaptacji do zmian
 • Wskazówki jak radzić sobie z negacją i oporem podwładnych
 • Metody rozpoznawania indywidualnego stylu adaptacji do zmian
 • Dopasowanie komunikowania zmian do osób, etapów i zespołów
 • Narzędzia wspomagające menedżera: mapa ludzi w zmianie, diagnoza potencjału zespołu
 • Reguły wpływania na motywację w procesie zmian
 • Sposoby angażowania ludzi w zmianę
 • Wyznaczanie i przygotowywanie ambasadorów zmian