Change Engine

Metoda konsultacji, diagnozy i wspierania wdrożenia zmian. Obejmuje analizę kultury organizacyjnej („gotowość organizacji lub zespołu do zmian”), diagnostykę barier i wyzwań we wprowadzaniu zmiany, konieczność wyłonienia i przygotowania ambasadorów zmian oraz przeszkolenie kadr menedżerskich w zakresie kompetencji przeprowadzenia zespołów przez zmiany.

CHANGE ENGINE™ to...

  • konsultacje kierunków zmian
  • diagnoza gotowości organizacji do zmian
  • projektowanie zmian
  • system szkoleń i warsztatów pozwalających pracownikom w adaptacji do zmiany
  • szkolenia i warsztaty menedżerskie
  • narzędzia monitoringu i mierzenia efektów
  • doskonalenie umiejętności zarządzania ludźmi w procesie zmian
  • doskonalenie umiejętności dobrego doboru strategii wprowadzania trudnych zmian w organizacji
  • zrozumienie psychologicznego procesu adaptacji do zmian
  • rozwój umiejętności budowania konstruktywnej postawy pracowników w okresie zmian