Kapitał intelektualny

W ramach opracowanego przez nas modelu zwiększania wartości kapitału intelektualnego organizacji realizujemy projekty doradcze i strategiczne na kilku poziomach funkcjonowania firmy:

VICTM - Valuable Intelectual Capital:

  • Tożsamość i wartości – określanie i weryfikacja misji i wartości organizacji
  • Kultura organizacyjna – diagnoza i modelowanie istniejącej kultury organizacyjnej
  • Kapitał relacyjny – diagnostyka i wykorzystanie wewnętrznych sieci społecznych, wzmacnianie współpracy, poprawa relacji z otoczeniem
  • Przywództwo – diagnoza jakości przywództwa w organizacji, doskonalenie umiejętności przywódczych kadry menedżerskiej, wpływanie na poziom motywacji pracowników
  • Kapitał zespołów – pomoc w tworzeniu High Performance Teams (zespołów wysokiej efektywności)
  • Kapitał ludzki – wyłanianie talentów, rozwój odpowiednich kompetencji, diagnoza i wykorzystanie potencjału rozwojowego
  • proces tworzenia wartości
  • proces innowacyjny i zarządzania zmianą
  • EVP (employment value proposition)