iLead

Uczestnicy programu ILead™ biorą udział w kilku lub kilkunastu spotkaniach szkoleniowych powiązanych z coachingiem, uczeniem się przez działanie (“action learning”) oraz realizacją indywidualnie określonych celów rozwojowych. Pogłębiają wiedzę, doskonalą umiejętności, podejmują działania zgodne ze swoim planem rozwoju.

Na czym polega model Inteligentnego Przywództwa?

Inteligentne przywództwo rozumiemy jako proces przewodzenia, za którym podążają ludzie. Jest niezbędne w nowoczesnych organizacjach, w których pracują pracownicy wiedzy wymagający nowego stylu kierowania oraz wszędzie tam, gdzie zespoły przyjmują postać zespołów projektowych, multidyscyplinarnych, różnorodnych pod względem komunikacji i osobowości, zespołów wirtualnych i wysokiej efektywności. W takich strukturach efektywne skuteczne przywództwo zależy od umiejętnego zarządzania relacjami, różnorodnością, budowania zaangażowania i inspirowania pracowników.

Pracujemy poprzez dwa równoległe procesy rozwoju umiejętności przywódczych:

I. Proces stawania się liderem - oparty na pracy nad sobą i na rozwoju własnym (przekonania, charakter, efektywność osobista). Jest realizowany poprzez odpowiednio skomponowane szkolenia I coachingi.

kompetencje

II. Proces rozwoju kompetnecji przywódczych, związanych z pracą z ludźmi - motywowanie, inspirowanie i rozwijanie innych. Jest realizowany poprzez szkolenia w obszarach kluczowych narzędzi pracy lidera:

  • motywowanie
  • wywieranie wpływu
  • inspirowanie i stymulowanie innowacyjności i kreatywności
  • budowanie zespołu
  • rozwój pracowników – coaching, mentoring
  • przeprowadzanie pracowników przez zmiany w organizacji