5 błędów menedżerskich

Określiliśmy „5 Czynników Krytycznych” – które są najczęściej przyczynami problemów lub niepowodzeń we wdrażaniu zmian. Korzystamy z tej wiedzy tworząc model wsparcia i szkoleń dla menedżerów stojących prze wyzwaniem przeprowadzenia zespołu przez zmiany.

Czytaj więcej: http://blogi.hbrp.pl/blog-biznesowy/masakra-w-strefie-komfortu-czyli-jak-przetrwac-zmiane/

 • Ocena gotowości do zmiany
 • Uwzględnienie poziomów postaw i przekonań ludzi w zmianie
 • Komunikacja w zmianie - komunikacyjny punkt krytyczny
 • Uwzględnienie procesowego charakteru zmian
 • Zarządzanie różnorodnością w zmianie

Stworzyliśmy na tej podstawie program autorski wspierania menedżerów różnych szczebli w zarządzaniu zmianami. Z powodzeniem wdrażamy go w wielu organizacjach. Obejmuje on następujące obszary:

 • Określenie kultury organizacyjnej firmy
 • Diagnozowanie aktualnej gotowości firmy do szybkiej adaptacji do zmian
 • Przewidywanie ryzyk związanych z wdrażaniem zmian w organizacji
 • Poziomy funkcjonowania ludzi i organizacji w zmianie
 • Zarządzanie zmianą na poziomie przekonań, wartości i tożsamości
 • Głębokość, szybkość i wypracowanie zmiany – na co i jak musimy się przygotować?
 • Poziom „szoku kulturowego” – jak głęboko sięga nasza zmiana? Ryzyka i korzyści
 • Dylematy informowania o zmianach (brak czy nadmiar komunikacji?)
 • Przekazywanie wizji
 • Prawa perswazji
 • Komunikacja lidera w zmianach
 • Fazy reakcji na zmiany
 • Świadomość fluktuacji motywacji i efektywności w okresie zmian
 • Działania lidera – przeprowadzanie zespołów przez kolejne fazy reakcji na zmiany
 • Style liderskie w poszczególnych fazach adaptacji do zmian
 • „Mapy” ludzi w zmianie – diagnoza głównych oponentów i ambasadorów zmian
 • Indywidualne style zachowania - diagnostyka
 • Gotowość ludzi do adaptacji do zmian - style i warunki indywidualne