Materiały

Wiele z naszych doświadczeń doradczych i trenerskich zostało ujętych w postaci artykułów i opisów przypadków. Są przydatne w procesie uczenia się i rozwiązywania problemów, mogą też stanowić bazę do dyskusji. Umieszczamy tu również wybrane materiały z konferencji, wystąpień oraz linki do wydarzeń, w których bierzemy udział.