Jesteśmy teamem "businessdoctorskim", który edukuje i rozwiązuje problemy - dostarcza wiedzy, rozwiązań, inspiracji. Pracujemy głównie z kadrą menedżerską wyższego i średniego szczebla. Doradzamy, wprowadzamy rozwiązania systemowe, uczymy, pracujemy jako coachowie.  Pomagamy zespołom rozwijać się, firmom przechodzić przez trudne okresy zmian, ale też pomagamy w tworzeniu nowej wizji i strategii - rozwoju, nowych obszarów działalności, nowych stylów zarządczych.

Checsz wiedzieć
jak pracujemy?

zobacz film
Sensotwórczość to książka, która pokazuje, jak doskonalić działanie jednostek, zespołów i organizacji. Pomaga w rozwiązywaniu problemów, z jakimi borykają się liderzy współczesnych firm i członkowie zespołów. W każdym rozdziale można znaleźć problemy do rozważenia, wskazówki oraz elementy praktyczne do zastosowania.
Kup Teraz!

Kim
jesteśmy

Dr Joanna heidtman

Psycholog, socjolog, trener, doradca i coach. Wiedzę i doświadczenie zdobywała min. w University of South Carolina i Cornell University w USA. W Pracowni Procesów Grupowych w IS UJ prowadziła przez 10 lat badania dotyczące konfliktów i dynamiki grupowej. Jest współzarządzającym firmy doradczej Heidtman&Piasecki, współzałożycielem Fundacji na rzecz Kapitału Intelektualnego, certyfikowanym wykładowcą Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE).

więcej

piotr piasecki

Ekspert zarządzania i przywództwa, konsultant, trener. Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską, pełnił kolejno funkcję dyrektora sprzedaży, członka zarządu, prezesa zarządu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Konsultanta i Trenera Zarządzania. Jest współtwórcą i prezesem POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH. Jest wykładowcą Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE).

więcej

co możemy
dla ciebie
zrobić?

konsultacje
i diagnoza

Diagnozujemy problemy i rozpoznajemy wyzwania istniejące w organizacji. Pomagamy w określeniu możliwości rozwojowych. Konsultujemy strategie, procesy zmian, funkcjonowanie zespołów, pomagamy diagnozować i zmieniać kulturę organizacyjną. Trafna diagnoza umożliwia podjęcie właściwych działań doradczych i szkoleniowych.

więcej

przywództwo
i zarządzanie

Wdrażamy model inteligentnego przywództwa, rozwijamy liderów, stosujemy nowoczesne i sprawdzone metody edukacji menedżerskiej, wspomagamy liderów poprzez executive coaching. Przygotowujemy osoby o wysokim potencjale do pełnienia nowych ról w organizacji.

więcej

zespoły wysokiej
efektywności

Diagnozujemy, wspieramy i doskonalimy pracęw zespołach wysokiej efektywności. Dostarczamy narzędzi pracy zespołowej, grupowego podejmowania decyzji i kreatywnego rozwiązywania problemów. Tworzymy zespoły dopasowane do kultury organizacyjnej firmy. Podnosimy efektywność nowoczesnych zespołów projektowych i międzydziałowych.

więcej

organizacja
w zmianie

Pomagamy projektować i wdrażać zmiany w organizacji. Podpowiadamy jak praktycznie przeprowadzić ludzi przez zmiany. Dopasowujemy strategię zmian do kultury organizacyjnej. Pomagamy unikać typowych błędów menedżerskich i ryzyk we wdrażaniu zmian. Dostarczamy praktycznych narzędzi zarządzania zmianą.

więcej

INSIGHTS DISCOVERY

Efektywne narzędzie diagnozowania indywidualnego stylu komunikowania i zachowań. To model, który pozwala na pogłębienie samoświadomości, dzięki czemu jest z powodzeniem wykorzystywany od lat zarówno w działaniach coachingowych jak i szkoleniowych. Niezastąpiony przy diagnozie potencjału pracowników, określania mocnych stron liderów, różnorodnych zespołów.

więcej

skontaktuj się
z nami

Abyśmy mogli współpracować, dobrze jest porozmawiać o tym, czego potrzebujesz Ty jako lider, specjalista, menedżer lub firma, w której pracujesz lub którą zarządzasz. Z naszej strony odpowiemy na każde Twoje zapytanie, podpowiemy jakie działania będą wskazane i możliwe. Bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny pozwala od początku myśleć kategoriach indywidualnych potrzeb klientów i pracować nad najkorzystniejszymi propozycjami i rozwiązaniami.

więcej

pobierz materiały

Wiele z naszych doświadczeń doradczych i trenerskich zostało ujętych w postaci artykułów i opisów przypadków. Są przydatne w procesie uczenia się i rozwiązywania problemów, mogą też stanowić bazę do dyskusji. Umieszczamy tu również wybrane materiały z konferencji, wystąpień oraz linki do wydarzeń, w których bierzemy udział.

więcej