Insights Discovery

Narzędzie Insights Discovery™ umożliwia wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań oraz ich modyfikację w kierunku lepszej współpracy i komunikacji z innymi ludźmi. Insights Discovery™ daje wiedzę o czynnikach motywujących, obszarach rozwoju osobistego, o leżących w naszych preferencjach osobowościowych postawach i potrzebach przekładających się na relacje, jakie budujemy oraz na nasz styl działania. U podstaw modelu leży typologia osobowości C.G Junga, a dokładnie trzy zdefiniowane przez niego wymiary: Ekstrawersja-Introwersja, Myślenie-Uczucia oraz Doznania-Intuicja. Rozwiązania oparte na modelu Insights Discovery™ są proste, a zarazem pozwalają wejść głęboko we własne zachowania, strukturę relacji, zespołu czy ścieżkę rozwoju indywidualnego. Na ich podstawie projektujemy rozwiązania, które pomagają w zarządzaniu i przewodzeniu ludziom, współpracy w ramach zespołów oraz relacjach zewnętrznych np.. z klientami. Narzędzia mogą stanowić wsparcie w komponowaniu zespołów i ich „zgrywaniu”.