Lider w zmianie

Wskazujemy zarządzającym na jakich działaniach się koncentrować, a jakich unikać w poszczególnych etapach adaptacji do zmian. Pomagamy działać tak, aby proces przebiegał szybciej i skuteczniej. Wspieramy w wyłanianiu i przygotowaniu ambasadorów zmian. Umożliwiamy rozwój kompetencji przeprowadzenia ludzi przez zmiany.

Obszary wsparcia szkoleniowego i konsultingowego:

  • Diagnostyka zmiany
  • Etapy adaptacji do zmian
  • Zarządzanie zespołem w warunkach zmiany
  • Utrzymanie motywacji zespołu w okresie zmian
  • Strategia postępowania - „Mapa ludzi w zmianie”
  • Radzenie sobie z negacją i oporem
  • Komunikacja w okresie zmian