STANDARDY

Opieramy się na standardach Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Posiadamy Międzynarodową certyfikację Trenera Zarządzania, akredytację Insights Discovery (typologia zachowań) oraz Ericson College (coaching).

Działamy respektując postanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk wypracowanego przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych.