kompetencje menedżerskie

Integrujemy kluczowe obszary kompetencji menedżerów: strategiczne, efektywnościowe, zespołowe, rozwojowe. Menedżerowie mają możliwość zapoznania się narzędziami i technikami zarządzania ludźmi, technikami zarządzania strategicznego, rozwijają umiejętność dopasowania stylu komunikacyjnego, komunikowania wizji, wywierania wpływu i budowania zaangażowania ludzi. Programy rozwoju tworzymy w powiązaniu z celami organizacji oraz z aktualnymi wymaganiami kompetencyjnymi sformułowanymi dla menedżerów.

Podejście zintegrowane: kluczowe obszary rozwoju menedżerów.

rozwoj_managerow