Efektywność zespołowa

Warsztaty efektywności osobistej Insights Discovery:

  • Nowo powstałych zespołów, które chcą się zintegrować i zminimalizować czas dochodzenia do wysokiej skuteczności
  • Istniejących zespołów potrzebujących wysokiej efektywności działania w trudnych warunkach np. presja czasu, konflikty, duży stopień zmienności
  • Zespołów różnorodnych, tymczasowych, wirtualnych, których efektywność zależy od indywidualnych umiejętności społecznych i umiejętności dopasowania się do siebie ich członków

Warsztaty poprzedzone są diagnozą indywidualnego stylu zachowań plus ew. diagnozą własnego postrzegania się członków zespołu. W trakcie warsztatu członkowie zespołu pogłębiają swoją wiedzę o różnych stylach zachowań, mocnych stronach i preferencjach poszczególnych osób. Diagnozują i usuwają ew. dysfunkcje zespołowe. Projektują rozwiązania służące zwiększeniu efektywności i jakości współpracy w zespole. Planują również zmiany na poziomie indywidualnym (dopasowanie do innych osób). W efekcie zespół wchodzi na znacznie wyższy poziom świadomości i integracji. Zwiększa swoją umiejętność do ciągłego uczenia się i osiągania ambitnych celów. Wzrasta również poziom motywacji i zadowolenia (tzw. Emotional reward). Narzędzie może stanowić doskonałe wsparcie programów budowania i doskonalenia zespołów.