Efektywność indywidualna

Dla kogo?

  • Liderzy chcący rozwijać własny styl przywódczy
  • Menedżerowie chcący zwiększać własną skuteczność w pracy z ludźmi
  • Pracownicy, którzy chcą skutecznie współpracować z innymi ludźmi
  • Osoby, które potrzebują budować efektywne relacje z klientami i dostawcami
  • Zespoły, które napotykają na trudności spowodowane różnym stylem pracy i komunikacji w grupie

Warsztaty efektywności osobistej Insights Discovery:

  • diagnoza własnych preferencji
  • feedback i omówienie własnego profilu
  • omówienie i ćwiczenia pozwalające na zrozumienie odmiennych stylów zachowań,
  • poznanie i przećwiczenie zasad dopasowania się do innych ludzi o podobnym lub odmiennym stylu zachowania i komunikowania się.

Podczas zajęć uczestnicy otrzymują szereg praktycznych wskazówek i inspiracji płynących z doświadczeń innych osób. Projektują konkretne rozwiązania i ćwiczą odmienne zachowania. Efektem jest wyznaczenie celów i wdrożenie w praktykę konkretnych zmian, których efekty można dostrzec natychmiast po ich zastosowaniu. Metoda jest możliwa zarówno do zastosowania indywidualnego (np. wspomaganie sesji coachingu) jak i grupowego.