BUSINESS DOCTORS

Nasza Misja: Przyczyniamy się do budowania silnego kapitału intelektualnego tworzącego wartość. Wierzymy, że sukcesy osiągają organizacje mające mądre przywództwo i profesjonalne zarządzanie..

JOANNA HEIDTMAN

dr Joanna Heidtman – Psycholog i socjolog, trener biznesu, doradca, coach. Wiedzę i doświadczenie zdobywała min. w University of South Carolina i Cornell University w USA. W Pracowni Procesów Grupowych w IS UJ prowadziła przez 10 lat badania dotyczące konfliktów i dynamiki grupowej. Jest współzarządzającym firmy doradczej Heidtman&Piasecki, współzałożycielem Fundacji na rzecz Kapitału Intelektualnego, certyfikowanym wykładowcą Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE), prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na SWPS. Od wielu lat realizuje projekty doradcze i rozwojowe dla klientów: programy głębokiej diagnozy kultury organizacyjnej, rozwoju przywództwa oraz umiejętności i kompetencji menedżerskich. Jako coach pracuje indywidualnie z menedżerami wyższego szczebla, specjalistami, szefami zespołów projektowych. Tworzy narzędzia rozwoju kompetencji liderskich bazujące na wiedzy psychologicznej oraz na doświadczeniach zebranych w organizacjach. Prowadzi zajęcia w „Akademii Strategicznego Przywództwa™“ oraz „Akademii Innowacji”. Zrealizowała kilkadziesiąt programów doskonalenia umiejętności przywódczych dla menedżerów, zarządzania ludźmi w zmianie, rozwoju talentów liderskich w organizacji. Jej publikacje pojawiły się w Harvard Business Review, „Marketing & More”, „ThinkTank”, w „Charakterach”. Obecnie publikuje felietony w magazynie „Coaching” oraz na stronach „Blogosfery Liderów” Harvard Business Review Polska. Współpracuje jako ekspert z TVP, TVN, TVN24 Biznes i Świat.

Posiada certyfikat „Art & Science of Coaching” wydany przez Erickson College International, licencję Insights Discovery, certyfikat Praktyka NLP oraz doradcy zespołów uczenia się metodą "Action Learning". Dwie pozycje książkowe jej autorstwa poświęcone są indywidualnej efektywności (“W zgodzie ze sobą, w zgodzie z innymi” wyd. Emka) oraz problematyce pracy zespołowej (“Procesy grupowe – perspektywa socjologiczna” Wyd. Scholar).

W 2014 r. wydana została przez National Geografic książka Marka Kamińskiego opisująca metodę rozwojową “Biegun”, przy której współpracowała z autorem nad zestawem ćwiczeń praktycznych. Prywatnie pasjonuje się wspinaczką górską i podróżami po dalekich zakątkach Azji. Jej ulubione stwierdzenie: „Pomyśl uważnie zanim czegoś zapragniesz, ponieważ pewnego dnia stanie się to rzeczywistością”.

Blog biznesowy HBRP: http://blogi.hbrp.pl/blogbiznesowy/author/jheidtman/

Wybrane publikacje w pismach recenzowanych

 • Heidtman, Joanna. 2009. “„Relacje konfliktu w strukturach sieciowych - rozwój wiedzy w obrębie teoretycznego programu badawczego” Oblicza Socjologii Krakowskiej. Tom 1. Red. G. Bryda i W. Pawnik. Wyd. Nomos
 • Heidtman, Joanna. 2005. „Oczekiwania, status i perswazja w grupach zadaniowych” w: „Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego”, Rafał Garpiel, Amelia Horodecka, Katarzyna Leszczyńska (red.). Wydawnictwo Nomos 403-415
 • Heidtman, Joanna. 2005. „Typologia grup społecznych.” Encyklopedia Socjologii. Red. W. Kwaśniewicz i inni. Warszawa.
 • Heidtman Joanna. 2002. „Strukturalne i indywidualne mechanizmy powstawania i dystrybucji władzy w sieciach konfliktu”. Studia Socjologiczne, 1(164): 7-42
 • Heidtman Joanna, Kinga Wysieńska i Jacek Szmatka. 2000. „Positivism and Types of Theories in Sociology”. Sociological Focus, 33: 1-26.

Współpraca z magazynem Harvard Business Review Polska

 • „Współdziałanie zamiast rywalizacji” (artykuł) Maj 2010
 • „Gdy partner w zespole sabotuje twoją pracę” (case study) Maj 2009
 • „Praca w zgodzie z własnymi wartościami” grudzień 2007
 • „Coaching i mentoring: indywidualne dopasowanie” BRIEF dodatek do nr 05/2008
 • „Zarządzanie emocjami w inwestowaniu” czerwiec 2008
 • Gdy lider staje się barierą w rozwoju firmy (komentarz) kwiecień 2004

Magazyn COACHING

 • „Ojciec pomysłów” Styczeń 2015
 • „O stawaniu się odważniejszym” Marzec 2015

Kontakt - dr Joanna Heidtman

email: joanna.heidtman@businessdoctors.pl
tel: 504 180 507

PIOTR PIASECKI

Piotr Piasecki – Ekspert zarządzania i przywództwa, konsultant, trener. Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską, pełnił kolejno funkcję dyrektora sprzedaży, członka zarządu, prezesa zarządu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Konsultanta i Trenera Zarządzania. Jest współtwórcą i prezesem POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH. Jest wykładowcą Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE). Od 2001 roku jest związany ze stowarzyszeniem konsultantów i trenerów zarządzania MATRIK w Krakowie gdzie min. zrealizował programy rozwoju konsultantów i trenerów zarządzania. We współpracy z WSZECHNICĄ JAGIELLOŃSKĄ opracował i zrealizował program rozwoju osobistego i zawodowego. Współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu i edukacji min. z POLSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Zrealizował szereg inicjatyw badawczych i popularyzatorskich związanych z popularyzowaniem idei „lifelong learning”, dotyczących rozwoju i szkoleń oraz zarządzania zmianą. Jest autorem licznych wystąpień i publikacji dotyczących zarządzania oraz rozwoju. Opracował autorską koncepcję „Kapitalnej firmy”, modelu kompetencji liderów zmiany oraz koncepcję „Przywództwa 7 planet”.

Na co dzień tworzy i realizuje programy doradcze i szkoleniowe dla firm. Pracuje jako konsultant, trener i coach kadry menedżerskiej. Interesuje się zagadnieniami zarządzania, efektywności osobistej oraz przywództwa. Zrealizował szereg projektów min. w zakresie planowania strategicznego, zarządzania zmianą, zarządzania sprzedażą, doskonalenia umiejętności menedżerskich i przywódczych, budowania zespołów.

Korzysta z wielu (w tym autorskich) narzędzi planowania strategicznego, metod diagnostycznych, technik wyznaczania celów i planowania działań. Stosuje metody grupowego i indywidualnego rozwiązywania problemów oraz metodę uczenia się przez działanie (Action Learning). Stosuje własną metodę wsparcia rozwoju i efektywności menedżerów

Wybrane publikacje

 • Firma dobra, firma lepsza, firma kapitalna, Strategia i Szkolenia, Publikacja w ramach projektu Strategia i szkolenia, (www.strategia-szkolenia.pl) czerwiec 2014.
 • Rola trenera zarządzania, Matrik, Vademecum trenera 2, Kraków 2012
 • Szukając trenera – rozdział 6. „Profesjonalni trenerzy, czyli jak planować i osiągać długofalowe rezultaty”, W.F. Szymczak, T.Wański, GWP 2011
 • Dobre praktyki wsparcia zmiany w organizacji ze strony szkoleń, publikacja powstała w ramach projektu badawczego „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim”, WND.POKL/02200/08/8.1.2, Polska Izba Firm Szkoleniowych, 2010
 • Realne wsparcie adaptacyjności przedsiębiorstw. Wprowadzenie do problematyki projektu. publikacja powstała w ramach projektu badawczego „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim”, WND.POKL/02200/08/8.1.2, Polska Izba Firm Szkoleniowych, 2010
 • Efektywne strategie zmian. Rekomendacje dla Mazowsza, publikacja powstała w ramach projektu badawczego „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim”, WND.POKL/02200/08/8.1.2, Polska Izba Firm Szkoleniowych, 2010

Współpraca z magazynem Harvard Business Review Polska

Kontakt - PIOTR PIASECKI

email: piotr.piasecki@businessdoctors.pl
tel: 607 180 057

STANDARDY

Opieramy się na standardach Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Posiadamy Międzynarodową certyfikację Trenera Zarządzania, akredytację Insights Discovery (typologia zachowań) oraz Ericson College (coaching).

Działamy respektując postanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk wypracowanego przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych.

REKOMENDACJE