Warsztaty i moderowanie

Powodzenie spotkania grupowego, warsztatów strategicznych czy sesji podejmowania decyzji lub rozwiązywania problemów zależy od dobranego programu i efektywnych technik pracy. Jako moderatorzy pomagamy zespołom wypracować rozwiązania, podjąć decyzje, osiągnąć porozumienie w kwestiach problemowych.

Warsztaty moderowane zalecane są wtedy, gdy grupa definiuje własny problem lub cel do osiągnięcia, ale potrzebuje uporządkowania procesu pracy oraz właściwych technik generowania rozwiązań, rozwiązania konfliktu lub podejmowania decyzji.

Obszary wsparcia:

  • Planowanie strategiczne (planowanie scenariuszowe, balanced scorecard)
  • Monitorowanie strategii
  • Techniki kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów
  • Podejmowanie decyzji
  • Projektowanie i planowanie działań
  • Techniki prowadzenia sporów i rozwiązywania konfliktów