Coaching zespołowy

Rozwój zespołu i jego członków poprzez coaching i action learning jest uzupełnieniem innych działań, min. warsztatów i szkoleń.

Dwa rodzaje działań:

  • Coachingu zespołu – cały zespół pracuje we współpracy z coachem, który pomaga zespołowi w osiąganiu celów i wprowadzaniu zmian.
  • Action Learning – zespół (np. zespół menedżerski) staje się grupą uczącą się, w której każdy z uczestników pracuje nad własnym rozwojem i efektywnością. Zespół rozpoczyna pracę z zewnętrznym facylitatorem i następnie pracuje sam.

Rekomendowane techniki coachingowe w pracy z zespołem:

  • Wyznaczanie celów i planowanie działań
  • Przeglądy i refleksja nad działaniem
  • Rozwiązywanie problemów
  • Zmiana stylów myślenia i postaw
  • Facylitacja zmian