Budowanie zespołów

Jak pomagamy w budowaniu zespołów?

Obszary wsparcia zespołu:

 • Wypracowanie reguł i norm pracy zespołowej
 • Diagnoza i dopasowanie indywidualnych stylów zachowań i preferowanych ról grupowych
 • Wykorzystanie różnorodności w zespole
 • Diagnoza i poprawa efektywności działania zespołu
 • Doskonalenie metod i technik pracy zespołowej
 • Efektywna komunikacja - w zespole i na zewnątrz zespołu
 • Współpraca w strukturze sieciowej i w warunkach rozproszenia
 • Działanie pod presją wyników, radzenie sobie z konfliktami
 • Uczenie się w zespole

Formy i metody pracy:

 • TeamMirror ™ - kreatywne połączenie działań w terenie (outdoor) i w sali szkoleniowej (indoor)
 • Zajęcia warsztatowe – z mocnym akcentem na działanie grupy
 • Szkolenia zespołowe – ćwiczenie technik, zachowań, umiejętności
 • Coaching zespołowy – wsparcie w konkretnych problemach i twórczych wyzwaniach
 • Action Learning – rozwój przez działanie i jednocześnie doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w zespole