Zarządzanie strategiczne

Skupiamy się na dopasowaniu modelu zarządzania sprzedażą do istniejących realiów oraz wymagań firmy. Uważamy, że umiejętne zarządzanie sprzedażą to dużo więcej niż wyznaczanie celów i monitorowanie wyników.

Kluczowe kompetencje zarządzania sprzedażą:

Obszary wsparcia, szkolenia i programy działania

1. Strategiczne zarzadzanie sprzedażą

 • ocena i weryfikacja aktualnej strategii sprzedaży
 • opracowanie strategii sprzedaży
 • opracowanie inicjatyw strategicznych
 • wdrożenie strategii sprzedaży

2. Rozwój kompetencji menedżera sprzedaży

 • umiejętność kaskadowania celów
 • zarządzanie zorientowane na rezultaty
 • planowanie działań sprzedażowych
 • dobór metod i narzędzi zarządzania sprzedażą
 • monitorowanie wyników, prowadzenie rozmów monitorujących
 • realizacja spotkań roboczych w dziale handlowym (przygotowanie i prowadzenie spotkań, zastosowanie technik kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów)
 • wpływanie na motywację handlowców

3. Budowanie i rozwój zespołów handlowych

 • rekrutacja i dobór handlowców
 • wdrażanie nowych handlowców
 • realizacja coachingu i mentoringu