Potrzeby rozwojowe

Diagnoza potrzeb rozwojowych na poziomie indywidualnym:

  • Zaawansowane badanie AC/ DC zorientowane na pomiar mocnych stron, słabości i rezerw. Badanie obejmuje obszar kompetencji ( tzw. „odpowiedniość”) i dopasowania zachowań i postaw do kultury organizacyjnej i istniejących oczekiwań.
  • Badanie potencjału bazujące na metodologii Insight Discovery, opracowanie indywidualnych planów rozwoju osobistego i zawodowego (PDP)

Przyjmujemy dwie perspektywy:

Perspektywa luki kompetencyjnej - obszar do rozwoju danej osoby lub grupy wynikający z różnicy pomiędzy oczekiwaniami a stanem faktycznym.Np. w odniesieniu do profilu kompetencji lub innego zestawu wymagań.

Perspektywa możliwości rozwojowych - obszar potencjalnego rozwoju nie będący w ścisłym związku z formalnie rozumianymi wymaganiami. Ten komponent ma szczególne znaczenie w długofalowym rozwoju organizacji, zarządzaniu talentami oraz rozwoju przywództwa.

Diagnoza potrzeb rozwojowych na poziomie zespołu

Autorska metoda TeamMirror™ łączy cztery techniki diagnostyczne, pozwalające zespołowi na zasadzie odbicia lustrzanego przyjrzeć się sobie i wraz z prowadzącymi wyciągnąć wnioski:

DIAGNOZA BLOKADOWA – jest metodą odnoszącą się do istniejących problemów i trudności (w tym dysfunkcji), których doświadcza zespół.

DIAGNOZA KONTEKSTOWA – pokazuje kontekst działania zespołu . Analizowane są czynniki związane z otoczeniem zespołu, z zachowaniami innych członków organizacji i zespołów, z kulturą organizacji i związanymi z nią dominującymi przekonaniami i wartościami.

TEAM ASSESMENT – metoda polegająca na obserwacji zachowań członków zespołu przez konsultantów i udzielanej informacji zwrotnej. Konsultanci bazując na sprawdzonej wiedzy na temat działania zespołów wysokiej efektywności łączą ją z praktyką budowania efektywnych zespołów.

DIAGNOZA KONFRONTACYJNA - jest metodą, w której zespół poprzez konfrontację z rzeczywistością może przyjrzeć się samemu sobie. W tej metodzie w maksymalny sposób wykorzystuje się zasoby własne, przeżycia i obserwacje samych członków zespołu. Podstawę metody stanowi dobór właściwych „sytuacji diagnostycznych” (w wersji outdoor i indoor)

Diagnoza potrzeb rozwojowych na poziomie całej organizacji (począwszy od definicji celów strategicznych w perspektywie rozwoju w Zrównoważonej Karcie Wyników - BSC).

Diagnoza potrzeb rozwojowych na poziomie kluczowych stanowisk pracy

  • wyłonienie kluczowych stanowisk (ze względu na strategię)
  • definicja wymagań na stanowisku wraz z obszarami odpowiedzialności
  • przypisanie celów i KPI’s
  • definicja kluczowych kompetencji