Kultura organizacyjna

KULTURA ORGANIZACYJNA
Diagnozujemy i określamy kulturę organizacji istniejącą w firmie. Prowadzimy badania i projekty wdrażania zmian kultury organizacyjnej. W ścisłej współpracy z zarządzającymi projektujemy warsztaty, narzędzia wdrożeniowe, analizy rezultatów zmian. Staramy się działać tak, aby ostatecznie kultura organizacyjna stała się silnym elementem konkurencyjnym organizacji i ułatwiała realizację jej strategii.

Artykuł: http://blogi.hbrp.pl/blog-biznesowy/ukryty-wymiar-firmy/

Zmiana i modyfikacja kultury organizacyjnej
Zmiana kultury organizacyjnej to zmiana dominujących schematów myślenia i działania w organizacji. Jest więc procesem wymagającym dużej uważności podczas diagnozy oraz strategicznego podejścia podczas wdrażania zmian.

Na pierwszym etapie tworzymy profil istniejącej kultury organizacyjnej zawierający wykaz charakterystycznych cech istniejącej kultury (zachowania i rytuały, schematy postępowania, dominujące przekonania i rozpowszechnione założenia).

W trakcie warsztatów z zarządzającymi ustalamy model zmiany. Pamiętajmy, że nie zawsze konieczna jest zmiana istniejącej kultury – czasem wystarczy wyeliminowanie istniejących “patologii”, które zaburzają efektywne funkcjonowanie. Pomagamy je zdiagnozować i stworzyć strategię ich eliminowania.

Na etapie wdrażania zmian i modyfikacji dbamy o spójność i konsekwencję działań, wspomagamy dostarczając nowych koniecznych kompetencji, dostarczamy nowych kompetencji liderom.

Etapy procesu:

  • Diagnoza istniejącej kultury organizacyjnej
  • Decyzje o zmianach
  • Projektowanie koniecznych zmian i wspieranie wdrożenia
  • Ocena zmian